Privacybeleid

Flight
Flight helpt organisaties bij het realiseren van groeidoelstellingen door optimalisatie van gedrag in Leiderschap en commercie. Alle medewerkers van Flight moeten zich conformeren aan het privacybeleid van Flight.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Flight verwerkt de persoonsgegevens die wij van jou of van jouw werkgever ontvangen. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Financiële en andere gegevens die wettelijk benodigd zijn voor de administratieve verwerking
 • Persoonsgegevens die verband houden met de inschrijving op en deelneming aan een training, coaching of bedrijfsintern project
 • Persoonsgegevens over jouw aanwezigheid, eventuele resultaten en of je de opleiding (met goed gevolg) hebt afgerond.
 • Jouw feedback over de geleverde dienst en de overige informatie die jij daarbij aan ons verstrekt.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Als je vermoedt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@flightdevelopment.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we persoonsgegevens verwerken
Flight verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te informeren over producten en diensten die wij aanbieden.
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verbeteren van de algemene klanttevredenheid en de effectiviteit van onze diensten en producten
 • Je te laten ontwikkelen door de gegevens te gebruiken tijdens coachen of trainen.

Hoe lang we gegevens bewaren
Flight zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

 • Gegevens websitebezoek: maximaal 1 jaar (daarna wordt de herleidbaarheid zoveel mogelijk opgeheven)
 • Contactgegevens n.a.v. contactformulier: tot maximaal 3 jaar na het laatste contact (eerder uitschrijven is mogelijk) 
 • Contactgegevens klanten: tot maximaal 3 jaar na aflopen van afgesloten contracten (eerder uitschrijven is mogelijk)
 • Persoonsgegevens gerelateerd aan de financiële administratie: minimaal 7 jaar (wettelijke verplichting)

Delen met anderen
Flight verstrekt in principe geen gegevens aan derden. Alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting kan hiervan afgeweken worden.

In kaart brengen websitebezoek
Flight gebruikt alleen technische cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@flightdevelopment.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage rechtmatig is gedaan, kunnen we wij jou vragen voor inzage in of kopie van je identiteitsbewijs. Flight zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Flight neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via
info@flightdevelopment.nl.

Wijzigingen
Flight kan dit privacybeleid wijzigen. We raden dan ook aan deze regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 14-04-2018.