Met welke aanpak realiseer je duurzame verandering?

Welke organisatie je ook onder de loep neemt, je hebt altijd te maken met mensen die verschillende belangen en soms afwijkende perspectieven hebben. Als je eenmaal hebt geïdentificeerd wat je wilt bereiken, is het daarom van groot belang dat je ook bepaalt wie de belangrijkste belanghebbenden zijn voor het in gang zetten van die ontwikkeling. Vanzelfsprekend brengt Flight dit volledig met jou in kaart tijdens de eerste gesprekken. Dit zorgt ervoor dat het fundament van de aanpak goed verankerd is.

Waar zit de meeste waarde?

  • Bij de maak-industrie kan veel waarde gecreëerd worden door te werken aan een belangrijk besef: échte resultaten realiseer je door duidelijk te communiceren met collega’s. Dit betekent in veel gevallen dat we gaan werken aan een communicatielijn tussen sales, service en techniek.
  • Een financiële dienstverlener creëert waarde met behulp van een cultuuromslag of door het realiseren van de juiste proposities.
  • Bij een dienstverlener zal het eerder gaan om het sturen op rendement en de juiste inspanningen van professionals zodat aan klantverwachtingen wordt voldaan.
  • Een handelsbedrijf richt zich op de transformatie naar het leveren van concepten en de aanpassingen naar een bedrijfsmodel met hybride oplossingen.

Het is aan Flight om samen met jou in de organisatie te duiken om te onderzoeken waar het grootste rendement behaald kan worden. Daarna bepalen we welk middel we inzetten om dat te bereiken.

Wij spreken van overlap omdat (na meer dan 15 jaar ervaring met de materie) vaak blijkt dat een trainingsopdracht kan leiden tot een uitgebreider traject waar bijvoorbeeld de verkoopstrategie onderzocht en verbeterd wordt. Soms is het ook andersom, uit gesprekken met de directie kan bijvoorbeeld blijken dat er grote stappen gemaakt kunnen worden met een communicatietraining voor een specifieke afdeling binnen het bedrijf.