Talent Development door Flight

Bij veel organisaties is het de vraag of de stip op de horizon wordt gerealiseerd met de aanwezige talenten. Hoe kunnen we een hoger rendement realiseren door beter gebruik te maken van talenten van medewerkers?

Vanuit uitgebreid onderzoek naar succesfactoren wat we de afgelopen 10 jaar hebben uitgevoerd , blijkt keer op keer dat er te weinig wordt gekeken of de talenten en competenties van medewerkers voldoende aansluiten bij hetgeen de functie vraagt en wat nodig is voor de toekomst.

Met de persoonlijke talentscan weet je precies of datgene wat je vraagt van medewerkers qua talenten en competenties ook aanwezig dan wel ontwikkelbaar zijn.

Het voordeel van onze aanpak is dat wij samen met je beoordelen hoe deze “nulmeting” te vertalen is naar een ontwikkelplan voor de toekomst   Op basis van onze jarenlange expertise hebben we een methode ontwikkelt waardoor professionals groei realiseren met grote resultaten in een kort tijdsbestek .

Hierbij maken we gebruik van een bewezen methodiek die zich richt op een objectieve, opbouwende en diepgaande analyse van je drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden.

tma logo Certified Professional

De medewerker staat vanzelfsprekend centraal.