Management Training – Executive Management Skills

Doelgroep; inhoudelijke professionals die leiding geven aan een team en vaak zelf ook deels adviseren.

Doelstelling:  Het leiden en coachen van professionals vraagt nu en in de toekomst om andere vaardigheden die meer gericht zijn op regie dan om controle. De training Executive Management Skills geeft inzicht in en leert de vaardigheden die leiden tot het verhogen van het rendement op management inspanningen.

Onderwerpen:

  • Jouw talent en het gebruik van coaching vaardigheden
  • Het optimaliseren van jouw communicatie
  • Het management proces in aansluiting met je team
  • Het optimaliseren van de aanpak om medewerkers te bewegen vanuit eigen keuze
  • Begeleiden op performance ( ratio’s) en inzet ( inspanningen)
  • Gesprekstechnieken

Tijdsduur

4 trainingsdagen met interval en opdrachten na elke training met een studiebelasting van

2 uur per opdracht.